czech version

Sodoma a Gomora

Poslední svazek sci-fi trilogie nás na rozdíl od těch předchozích přenáší o tisíce let nazpět. Autor dobře ví, že základní motivy a pohnutky lidského jednání se v proudu dějin nemění, že „po nás potopa, hlavně si užít“ platilo tehdy jako dnes. Proto může do kulis starověku zasadit příběh veskrze současný a umocnit jej parafrází jedné z nejvarovnějších událostí lidských dějin. Vyšlo v prosinci 2009

 

Poselství zaniklého světa

Prorockou trilogií bychom mohli nazvat monumentální triptych Vlastimila Podrackého, jehož časový záběr překlenuje téměř pět tisíc let dějin lidstva. Přesto – či právě proto – promlouvá varovně k člověku naší doby, pokud je ochoten slyšet. Žánr science-fiction si obvykle spojujeme s představami o budoucím vědeckém a technologickém rozvoji lidstva. Autor je si však vědom, že hodnota těchto poznatků a vymožeností je ryze instrumentální. Známe cíl, jehož bychom chtěli dosáhnout? To je ústřední téma trilogie.

Děj prvního svazku Žluté nebezpečí nás přenesl do nepříliš vzdálené budoucnosti 22. století. Sledovali jsme příběh, odvíjející se na pozadí proměňujícího se světového řádu a civilizačních střetů, jejichž prvních brutálních projevů jsme svědky v naší době.

Ve druhém svazku Poslední člověk se Podracký zaměřil na fenomén virtualizace lidského života. Ve 32. století již ustaly civilizační střety a lidstvo se přesunulo do „matrixového“ světa. Zůstala otázka, zda ještě někde žijí skuteční lidé.

Třetí svazek Sodoma a Gomora nás naopak přenáší o tisíce let nazpět. Autor dobře ví, že základní motivy a pohnutky lidského jednání se v proudu dějin – na rozdíl od zmíněných instrumentů – nemění, že „po nás potopa, hlavně si užít“ platilo tehdy jako dnes. Proto může do kulis starověku zasadit příběh veskrze současný a umocnit jej parafrází jedné z nejvarovnějších událostí lidských dějin.

 

Obsah: Sodoma a Gomora

Závěrečná kniha Prorocké trilogie.

Třetí svazek volné sci-fi trilogie nás tentokrát přenáší o tisíce let nazpět. Autor dobře ví, že základní motivy a pohnutky lidského jednání se v proudu staletí nemění, že „po nás potopa, hlavně si užít“ platilo kdysi jako dnes. Proto může do kulis starověku zasadit příběh veskrze současný a umocnit jej parafrází jedné z nejvarovnějších událostí lidských dějin.
Monumentální triptych Vlastimila Podrackého, jehož časový záběr překlenuje téměř pět tisíc let dějin lidstva. Přesto – či právě proto – promlouvá varovně k člověku naší doby, pokud je ochoten slyšet. Žánr science fiction si obvykle spojujeme s představami o vědeckém a technologickém rozvoji lidstva. Podracký je si dobře vědom, že hodnota těchto vymožeností a poznatků je ryze instrumentální. Známe však cíl, jehož bychom chtěli dosáhnout? To je ústřední téma celé trilogie.

Vytvořil: janajau
Zdroj: anotace ke knize

 

 

Leave a Comment